Katsaus Työväen Retkeilyliiton historiaan

Työväen Retkeilyliiton synty oli vastaus eräisiin 1970-luvun suomalaisen yhteiskunnan keskeisiin sosiaalisiin, poliittisiin ja kansainvälisiinkin tarpeisiin. Ilman niiden
tiedostamista ei ole mahdollista ymmärtää liiton nimeen, rakenteeseen ja taustavoimiin liittyviä yhteyksiä. Kyllä sattumillakin on osuutensa siihen, että sopivia
persoonallisuuksia löytyi kehittämään tätä elinvoimaiseksi osoittautunutta järjestöllistä ulottuvuutta.

Erkki Wiksten, Helsingin Työväen Retkeilijöiden ja Työväen Retkeilyliiton ensimmäisten vuosien kantava voima oli innokas ja vuosien saatossa elämyksiä ja
kokemuksia hankkinut eräretkeilijä ja vaeltaja. Erkki Wiksten työskenteli 1950-luvulta lähtien toimitustehtävissä sosialidemokraattisissa sanomalehdissä ja
joutui tätä kautta elämään lähituntumassa Suomen sodanjälkeisen yhteiskunnallisen tilanteen, sen taloudelliset vaikeudet ja yhteiskunnalliset haasteet – vallinneita
ristiriitoja unohtamatta.

Comments