Retkeilijät ja Helsinki

Kohti maltillisempaa matkailua ja retkeilyä

Matkailu ja retkeily ovat kansalaisen perusoikeuksia. Vapaata liikkumista tukevat jokamiehen oikeudet suhteessa luontoon ja tasainen tulonjako, vuosilomat ja tarve virkistymiseen ja kulttuurikokemuksiin. Silti luontoon ja 

matkailuun liittyvät kokemukset tahtovat jäädä rajallisiksi: kysymys on osaamisesta ja siitä, että tavalliselle kuluttajalle on ensimmäisenä tarjolla markkinaehtoisia vaihtoehtoja.


Kansainväliseen Luonnonystävät Internationaaliin kuuluva retkeily- ja ympäristöjärjestö Työväen Retkeilyliitto tarjoaa yhdessä eurooppalaisten sisarjärjestöjensä kanssa vaihtoehtoja markkinarysiin joutumiselle oman 

majaverkostonsa ja vaihtoehtoisen matkailu- ja retkeilytarjonnan muodossa. Euroopasta löytyy yli tuhat kohdetta, jotka ovat jo vuosikymmeniä rakentaneet toimintansa ”luonnonystävät”-periaatteelle.


TRL on toukokuussa kirjannut tavoitteitaan tuleville vuosille ”uuden tietoisuuden” rakentamiseksi erityisesti palkansaajien, lasten ja nuorten sekä terveitä elämäntapoja tavoittelevien keskuudessa. Pyrkimyksenä on toimia 

välittäjänä ennen kaikkea luonnonystävien eurooppalaisten mahdollisuuksien ja yhteistyön saamiseksi osaksi omaa retkeily- ja matkailukulttuuriamme.


Retkeilijöiden majat
Työväen Retkeilyliiton jäsenjärjestönä Helsingin Työväen retkeilijöillä ja luonnonystävillä on oikeus liiton ja sen jäsenyhdistysten majojen edullisen käyttöön. Tässä linkki liiton majaluetteloon ja tarjoamiin palveluihin vierailijoille. Liitto on julkaissut majaluettelon aikaisemmin myös Retkeilijä-lehdessä  osalta ja palvelujen tiedot ovat edelleen paikkansapitäviä.
Comments